Metoda de chitara concepută de Bogdan Constantin Vă voi spune acum metoda prin care putem afla tonalitatea unei piese scrise cu notaţia standard (clasică).     Prin tonalitate - în sens larg - se înţelege fenomenul de gravitaţie şi convergenţă a sunetelor unei compoziţii muzicale spre un centru sonor denumit tonică.     Gravitarea şi convergenţa sunetelor spre un centru este deci legea componistică esenţială care explică şi determină fenomenul tonal, având drept efect ierarhizări şi subordonări specifice ale sunetelor faţă de acest centru.     Pentru a afla tonalitatea piesei este necesar să ne uităm la începutul partiturii pentru a-i vedea armura. Armura este ansamblul de semne de alteraţie (diezi "#" şi bemoli "b") notate pe portativ după cheie, care servesc la fixarea tonalităţii piesei muzicale. Vom întâlni ori diezi, ori bemoli; niciodata nu le vom întâlni împreună (diezi cu bemoli). Putem determina tonalitatea, numărând diezii sau bemolii de la cheie. Vă voi da mai jos un tabel care vă va fi de ajutor: Dacă la cheie nu avem nici o alteraţie, atunci putem avea tonalităţile: Do major (C) sau La minor (Am) Numărul de diezi # Numărul de bemoli “b” Sol Major (G) Re Major (D) La Major (A) Mi Major (E) Si Major (H) Fa# Major (F#) Do# Major (C#) mi minor (Em) si minor (Hm) fa# minor (F#m) do# minor (C#m) sol# minor(G#m) re# minor (D#m) la# minor (A#m) Fa Major (F) Si b Major (B) Mi b Major (Eb) La b Major (Ab) Re b Major (Db) Sol b Major (Gb) Do b Major (Cb) re minor (Dm) sol minor (Gm) do minor (Cm) fa minor (Fm) si b minor (Bm) mi b minor (Ebm) la b minor (Abm) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 TONALITATEA MAJORĂ MINORĂ TONALITATEA MAJORĂ MINORĂ Lecţiile de teorie sunt preluate din tratatul de Teoria Muzicii al Prof.univ.dr. D.H.C. VICTOR GIULEANU